top of page

Stichting OneLove Chinese International Church


KvK: 54892864 ‘s-Gravenhage

RSIN-nummer : 851481218
Adres: Dunne Bierkade 16 – 2512 BC Den Haag

Postadres: Rijswijkseweg 341 – 2516 HH Den Haag

Telefoon: 06-50914398

Emailadres: onelovechurch2011@gmail.com
Website:  www.onelovechurch.nl


1. Bestuur

Bestuursvoorzitter: Pastor Dr. Y.Y. Yuen

Hoofdpastor: Pastor Dr. Ir. S.L. Chow

De Statuten van de stichting bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

 

2. Doelstelling

De stichting heeft als doel:
-aanbidden van de levende God in geest en waarheid

-verheffen van het Woord van God

-mensen bekend maken met de hoopvolle boodschap van de redding van Jezus Christus

-toerusten van gelovigen

-opbouwen van discipelen

-mensen leiden naar een persoonlijke relatie met God door geloof in Jezus Christus

-verkondigen van het evangelie

-verlenen van pastorale zorg

-geven van bijbelonderwijs

-elkaar opbouwen in het geloof

 

3. Hoofdlijnen beleidsplan

- Het verlenen van geestelijke opbouw en geestelijke zorg door pastors en fellowshipleiders

- Het geven van geestelijke begeleiding en vorming onder volwassenen, kinderen (zondagschool), tieners (tienerfellowship), jongeren (jongerenfellowship) en uitwisselingsstudenten uit China (studentenfellowship)

- Aanbidding,  gebed en praktisch uitdragen van het geloof zijn naast Gods Woord belangrijk in onze kerk

Jaarlijks wordt het beleidsplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Op grond van deze evaluatie wordt het beleidsplan voor het jaar daarop vastgesteld.
 

4. Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding voor de werkzaamheden.
In de periode van 2011 tot 2017 was er geen salaris uitbetaald aan de voorgangers. Vanaf 2017 ontvangen voorgangers en kerkelijk werkers salaris overeenkomstig 80% van de salarisschalen NGK-kerken.

Bij uitzonderlijke prestaties van een vrijwilliger wordt er soms vrijwilligersvergoeding verstrekt. 

 

5. Hoofdaktiviteiten

- Zondagsdienst elke zondag om 13:00 uur

- Evangelische zondagsdiensten op (Christelijke, Chinese) feestdagen, zoals Chinees nieuwjaar, Moederdag, Vaderdag, Pasen, Pinksteren, Kerst

- Wekelijkse samenkomsten en bidstonden

- Het geven van bijbelonderricht ter evangelisatie en ter opbouw van gelovigen

- Toerustingsdagen voor de opbouw van Christenen

- Jongerenfellowship, tienerfellowship, zondagsschool, discipelenfellowship

- Bijbelstudie in de Nederlandse taal

- Afleggen van huisbezoeken

 

6. Verslag recente aktiviteiten

- Kerstviering in Shanghai Hotel Holland te Delft

- Bijbelcursussen en lezingen door Dr. Kuo uit Taiwan in 2016

- Evangelisatieavond in samenwerking met COCM uit Engeland in november 2016

- Lezingen voor jongeren, met thema’s als Christelijke huwelijk, Aanbidding,

Evangelisatie

- Toerustingsdag in Barendrecht

- Internationale Kooravond

- Viering van het huwelijksjubileum van de pastors in mei

- Viering van de verjaardag van de stichting in april

 

 

Documents:

Resultatenrekening over 2015 en Balans

Resultatenrekening over 2016 en Balans
 

Resultatenrekening over 2017 en Balans

Resultatenrekening over 2018 en Balans

Resultatenrekening over 2019 en Balans

海牙同心教会OneLove Chinese International Church

bottom of page